Otsonointi

Otsonointi ja ilman negatiivinen ionisointi yhdessä on pelkkään otsoniin verrattuna vielä huomattavasti tehokkaampi tapa tuhota mikrobien itiöitä asunnon sisäilmassa ja materiaaleissa. Sisäilmaan tuotetut negatiiviset ionit vaikuttavat ilmassa leijuvien keveiden, positiivisesti varautuneiden hiukkasten tuhoutumiseen kiinnittymällä niihin, jolloin muodostunut suurempi ja painavampi molekyyli laskeutuu nopeasti alas, pois hengitysvyöhykkeeltä. Negatiivinen ionisointi hajottaa ilmasta myös haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat erittäin haitallisia sisäilmasta hengitettynä. 

Useiden mikrobien tuottamat, aerosolina sisäilmaan sekoittuvat myrkylliset yhdisteet = mikrobimyrkyt, muodostavat erittäin massiivisen terveyshaitan päästessään esteettä keuhkoihin ja sen kautta verenkiertoon. Sisäilmaan sekoittumattomat, raskaat mikrobimyrkyt aiheuttavat sen sijaan terveyshaittaa vain itiöiden välityksellä, jotka ovat näiden vaarallisten myrkkyjen tuottajia. Otsonin (O3) ja ilman negatiivisen ionisoinnin tehokkuus perustuu suuriin pitoisuuksiin, erityisesti silloin kun otsoni tuotetaan UV-valon avulla ja ilma kierrätetään laitteen läpi jossa UVC- säteily tappaa tehokkaasti mikrobi-itiöitä. Silloin kun laite tuottaa otsonin lisäksi negatiivisia ioneita ilmaan, on teho pelkkään otsoniin verrattuna 5-10 kertaa parempi ja suuret pitoisuudet poistavat itiöitä ja hajuja tehokkaasti myös huokoisista materiaaleista, esimerkiksi sohvakalustoista ja sänkyvaatteista. 

Sisäilmassa olevat pienhiukkaset aiheuttavat vakavan uhkan terveyshaitan syntymiselle asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa Haitalliset pienhiukkaset kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkojen alaosan (rakkulasolut / alveolit) kautta verenkiertoon ja aiheuttavat vakavia terveysongelmia astman ja allergian lisäksi. Otsonointi ja ilman negatiivinen ionisointi puhdistaa sisäilmasta haitalliset pienhiukkaset ja lisäksi bakteerit, homeet, ja virukset sekä erilaiset kaasut. Suoritamme asiantuntevaa sisäilman ja materiaalien puhdistusta otsonilla + ilman negatiivisella ionisoinnilla + suurienergiaisella UVC- VALOLLA. Desinfioinnin jälkeen asunnon sisäilman hajut ovat poissa, myös materiaalit ovat puhdistuneet. 

HYÖDYT
- Otsonointi ja ilman negatiivinen ionisointi toimii ylipaineisessa rakennuksessa erityisen tehokkaasti
- Otsoni ja ilman negatiivinen ionisointi yhdessä poistaa tehokkaasti mikrobi-itiöt ja hajut, esimerkiksi savun hajut, homemyrkkyjen hajut, pinttyneet ruuan valmistuksesta ja tupakoinnista syntyneet hajut. 
- Otsoni- ja ilman negatiivinen ionisointi poistaa ilmasta myös pienhiukkasia ja MVOC ( = Microbial Volatile Organic Compound ) ja VOC (= Volatile Organic Compound ) -yhdisteitä. - Otsonoimalla ja ilman negatiivisella ionisoinnilla tuloksena on puhdas sisäilma jota on helppo hengittää 
- Sisäilman otsonointi tehdään aina tyhjään asuntoon tai liiketilaan, koska otsonia tuotetaan tiloihin aina desinfioinnin yhteydessä suuria pitoisuuksia mikrobi-itiöiden ja hajujen tuhoamiseksi. Suurella otsonipitoisuudella ja ilman negatiivisen ionisoinnin yhteisvaikutuksella saavutetaan hyvä puhdistustulos myös kankaisiin ja muihin huokoisiin materiaaleihin. Sisäilman puhdistuksen jälkeen otsonoitu tila tuuletetaan huolellisesti, tuuletuksen jälkeen asukkaat voivat palata takaisin raikkaaseen asuntoon. Otsonointi on tehtävä aina jos asunnossa on ollut mikrobivaurio ja sen korjauksesta, tai sisäilmaan on muuten rakenteista olevasta pesäkkeestä päässyt itiöitä sekä mikrobien tuottamia toksiineja tai muita poikkeuksellisia hajuja.
Copyright (c) Kourulinna Yhtiöt Oy 2017, All Rights Reserved.